Αρθροσκόπηση και BMΑCΌταν η οστεοαρθρίτιδα συνυπάρχει με οστεοχόνδρινα ελεύθερα σωμάτια και ρήξη των μηνίσκων , τότε αυτά λειτουργούν ως ξένα σώματα δρώντας ως μηχανικά εμπόδια στην κίνηση της άρθρωσης .Για να μπορέσουμε να έχουμε βέλτιστο αποτέλεσμα θα πρέπει όλα τα μηχανικά εμπόδια να αφαιρούνται αρθροσκοπικά προτού γίνει εφαρμογή των θεραπειών.

Η αρθροσκόπηση είναι μια εξέταση του εσωτερικού της άρθρωσης του γόνατος με την χρήση ενδοσκοπίου. Αποτελεί μια από τις πιο διαδεδομένες τεχνικές διάγνωσης και αντιμετώπισης των κακώσεων του γόνατος. Είναι μία ελάχιστα παρεμβατική επέμβαση που μπορεί να γίνει με μιας ημέρας νοσηλεία.

 

Στάδιο 1: Αρθροσκόπηση

Η μέθοδος εφαρμόζεται μόνο ενδονοσοκομειακά. Τα ελεύθερα οστεοχόνδρινα σωμάτια αφαιρούνται αρθροσκοπικά, οι βλάβες του χόνδρου αποκαθίστανται στο μέτρο του δυνατού, ενώ εξαιρούνται μονό τα εκφυλισμένα τμήματα του μηνίσκου που εμποδίζουν την κίνηση.

 

Στάδιο 2: Βλαστοκύτταρα BMAC

Με το πέρας της αρθροσκόπησης εγχέεται στην άρθρωση συμπύκνωμα οστικού μυελού με ενεργοποιημένα μεσεγχυματικά βλαστοκύτταρα ( η λήψη του μυελού BMA γίνεται πριν την έναρξη της αρθροσκόπησης, ενώ η παρασκευή του συμπυκνώματος BMAC ολοκληρώνεται συγχρονισμένα με την αρθροσκόπηση). Η κινητοποίηση είναι άμεση και ο άρρωστος είναι περιπατητικός από τις πρώτες ώρες μετά το χειρουργείο. Αποχωρεί δε από το νοσοκομείο την επομένη ήμερα.

 

Στάδιο 3: Αιμοπετάλια PRP

Ένα μήνα μετά ο ασθενής επιστρέφει στο ιατρείο όπου υποβάλλεται σε έγχυση με αιμοπετάλια PRP. Αυτό ενισχύει την δράση των βλαστοκυττάρων. Το στάδιο αυτό ολοκληρώνει ένα θεραπευτικό κύκλο συνδυασμού αρθροσκόπησης, βλαστοκυττάρων και αιμοπεταλίων. Μια περαιτέρω έγχυση αιμοπεταλίων μπορεί να κριθεί απαραίτητη μετά από δυο μήνες.