Ισχίο


Η παρακάτω λίστα αναφέρει τις συχνότερες παθήσεις της άρθρωσης του ισχίου που αντιμετωπίζονται με επιτυχία:

  • Οστεοαρθρίτιδα
  • Άσηπτη νέκρωση
  • Οστεονέκρωση
  • Υμενίτιδα
  • Τενοντίτιδα
  • Βλάβες του επιχειλίου χόνδρου