Αιμοπεταλιακό εκχύλισμα (PL)

Το αιμοπεταλιακό εκχύλισμα (PL) αποτελεί μια εξελιγμένη μορφή του πλάσματος πλουσίου σε αιμοπετάλια (PRP) . Το PRP λειτουργεί μέσο της σταδιακής απελευθέρωσης των αυξητικών παραγόντων σε διάστημα μιας εβδομάδας έως ένα χάπι βραδείας αποδέσμευσης. Σε περίπτωση που χρειαζόμαστε μια άμεση και μαζική απελευθέρωση των αυξητικών παραγόντων τότε αντί του PRP χρησιμοποιούμε το PL. Το PL έχει ισχυρότατη αντιφλεγμονώδη δράση και ιδανικά χρησιμοποιείτε για εφαρμογές στην σπονδυλική στήλη ή σαν συμπληρωματικό του PRP ή των βλαστοκυττάρων BMAC.


Θεραπευτικές εφαρμογές

1. Οσφυαλγία - Ισχιαλγία υπό την μορφή παρασπονδυλικών εγχύσεων ή επισκληρίδιου.

2. Σπονδύλωση - αρθρίτιδα της σπονδυλικής στήλης , υπό την μορφή εγχύσεων στις ζυγοαποφυσιακές αρθρώσεις.

3. Αρθρίτιδα μικρών αρθρώσεων π.χ. αρθρίτιδα βασικής άρθρωσης αντίχειρα , αρθρίτιδα δάχτυλων.

4. Σύνδρομα πίεσης περιφερικών νεύρων , π.χ. Σύνδρομο Καρπιαίου Σωλήνα , Ωλένια νευροπάθεια.

5. Έσω και έξω επικονδυλιτιδα άγκωνα , Tennis elbow , Golfer' s elbow.

6. Μερική ρήξη υπερακανθίου τένοντα στον ώμο.

 

 

Μέθοδος

 

Η διαδικασία ξεκινά με μια απλή αιμοληψία από εξειδικευμένη αιμολήπτρια . Ακολουθεί φυγοκέντρηση του αίματος και παρασκευή PRP . Το PRP υποβάλλεται σε συνεχείς κύκλους ψύξης και απόψυξης με τελική έκθεση του σε υπέρτονο διάλυμα. Η διαδικασία αυτή στοχεύει στην ολική ρήξη όλων των αιμοπεταλίων έτσι ώστε να απελευθερωθούν το σύνολο των αυξητικών παραγόντων και κυτοκινών που περιέχουν.

Αφού ολοκληρωθεί η διαδικασία το PRP υποβάλλεται σε δεύτερη τελική φυγοκέντρηση και ακολούθως σε φιλτράρισμα ώστε να απομακρυνθούν όλα τα κυτταρικά υπολείμματα. . Το τελικό προϊόν αποτελεί υπερσυμπυκνωμένο ακυτταρικό εκχύλισμα που περιέχει μόνο αυξητικούς παράγοντες και έχει ισχυρότατη αντιφλεγμονώδη ισχύ.

Κατανέμετε σε τρεις περίπου σύριγγες που διατηρούνται σε κατάψυξη και   
χρησιμοποιούνται αναλόγως του θεραπευτικού πρωτοκόλλου που καθορίζει ο ιατρός.