Βιοκίνη

Τι είναι η Βιοκίνη;

Η Βιοκίνη αποτελεί την επιτομή των ορθοβιολογικών θεραπειών. Αποτελεί σκεύασμα που παράγεται από το αίμα του ίδιου του πάσχοντα.

Η θεραπεία στηρίζεται στην αδρανοποίηση του βασικότερου παράγοντα φλεγμονής της ιντερλευκίνης 1, μπλοκάροντας την δράση της μέσο απελευθέρωσης του ανταγωνιστή του υποδοχέα της (IL-1Ra). Με τον τρόπο αυτό αναστέλλεται η φλεγμονή και η συνεπακόλουθος καταστροφή της άρθρωσης. Επιπλέον περιέχει και άλλες αντιφλεγμονώδεις κυτοκίνες καθώς και αυξητικούς παράγοντες, οι οποίοι ενεργοποιούν τους φυσικούς μηχανισμούς αναγέννησης των ιστών, οδηγώντας στη αποκατάσταση της βλάβης.
 

Μέθοδος

Η διαδικασία ξεκινά με μια απλή αιμοληψία από εξειδικευμένη αιμολήπτρια (εικ.1) . Ακολουθεί επώαση του αίματος σε θερμοκρασία ανθρωπινού σώματος για 24 ώρες, (εικ.2) , αυτό στοχεύει στην απελευθέρωση του ανταγωνιστή της ιντερλευκίνης 1 (IL-1Ra). Αφού συμπληρωθεί το χρονικό διάστημα , γίνεται φυγοκέντρηση από εργαστηριακή φυγόκεντρο (εικ.3) και άμεσα διαχωρισμός του σκευάσματος προς θεραπεία (εικ.4) . Το τελικό προιον των έξι (6) ενέσεων χρησιμοποιείται αναλόγως του θεραπευτικού πρωτοκόλλου που καθορίζει ο ιατρός.

Ενδείξεις θεραπείας

Η εφαρμογή της τεχνικής στο κέντρο μας έχει δώσει έως τώρα εξαιρετικά αποτελέσματα. Για όσους γνωρίζουν την θεραπεία με πλάσμα πλούσιο σε αιμοπετάλια PRP, η Βιοκίνη αποτελεί μια παρόμοια διαδικασία όσον άφορα την αιμοληψία αλλά διαφέρει σημαντικά στην επεξεργασία του θεραπευτικού σκευάσματος. Περιέχει μεγαλύτερη ποσότητα αυξητικών παραγόντων και επιπλέον τον ανταγωνιστή της ιντερλευκίνης (IL-1Ra). Θεωρείται λοιπόν από άποψη δραστικότητας ως πέντε (5) φορές ισχυρότερη θεραπεία από το PRP και συνεπώς συνίσταται για πιο προχωρημένες μυοσκελετικές παθήσεις, ή παθήσεις ανθεκτικές σε θεραπεία με το PRP.

Η Βιοκίνη μπορεί να χρησιμοποιηθεί στις παρακάτω περιπτώσεις:
• Αρθρίτιδα ειδικά γονάτου και ισχίου

• Πόνος στη μέση (ισχιαλγία, οσφυαλγία)
• Αθλητικές κακώσεις , θλάσεις τενοντίτιδες που δεν ανταποκρίνονται σε άλλες θεραπείες.

Η Βιοκίνη είναι μια θεραπεία που παράγεται από το αίμα του ιδίου του ασθενούς χωρίς να χρησιμοποιείται καμιά φαρμακευτική ουσία, συνεπώς η εφαρμογή της είναι απόλυτα ασφαλής.
 

Εικόνα 1: Αιμοληψία 60 ml αίματος.

 

 

Εικόνα 2: Επώαση του αίματος για 24 ώρες.

 

Εικόνα 3: Φυγοκέντρηση για διαχωρισμό του αίματος στα συστατικά του.

 

Εικόνα 4: Απομόνωση του θεραπευτικού υλικού.

 

 

Εικόνα 5: Τοποθέτηση σε 6 σύριγγες για θεραπεία.