Συνδυαστικές θεραπείες
Τα υπέρτονα διαλύματα με την αύξηση της αιματικής ροής της υπό θεραπείας περιοχής, διευκολύνουν σε μεγάλο βαθμό τον πολλαπλασιασμό και διαφοροποίηση των βλαστοκυττάρων.

Τα αιμοπετάλια απελευθερώνουν πρωτεΐνες επούλωσης, που ονομάζονται αυξητικοί παράγοντες. Οι αυξητικοί παράγοντες δρουν συνεργικά επιταχύνοντας την αποκατάσταση της βλάβης.

Τα βλαστοκύτταρα είναι σε θέση να διαφοροποιούνται όχι μόνο στο νέο ιστό αντικαθιστώντας τα τμήματα που έχουν καταστραφεί, αλλά επίσης και να συντονίσουν ενεργά σε κυτταρικό επίπεδο την συνολική αποκατάσταση της βλάβης.

Ο Αρθροσκοπικός καθαρισμός - έκπλυση της άρθρωσης απομακρύνει ελευθέρους ιστούς που δημιουργούν μηχανικό πρόβλημα όπως και ουσίες - προϊόντα φλεγμονής, προάγοντας έτσι τiς αναγεννητικές ικανότητες των παραπάνω.

Οι ανωτέρω θεραπείες συνδυάζονται απολυτά μεταξύ τους ενώ τα οφέλη που προσφέρει ο συνδυασμός είναι πολλαπλασιαστικά. Ο ιατρός κρίνει και εξατομικεύει το θεραπευτικό σχήμα αναλόγως με την βαρύτητα όπως και την ανταπόκριση.