Μ. ΚΟΥΤΣΑ

Νοσηλεύτρια

Η Μαρία Κουτσά είναι Νοσηλεύτρια. Πτυχιούχος του Πανεπιστημίου Αθηνών. Στην Orthoheal είναι υπεύθυνη για την ομαλή λειτουργία του ορθοπεδικού ιατρείου στοχεύοντας στην παροχή υπηρεσιών υγείας υψηλής ποιότητας. Συμμετέχει σε όλο το φάσμα των βιολογικών θεραπειών  και βρίσκεται πάντοτε δίπλα στον ασθενή.