Υπέρτονο διάλυμα, BMΑC και PRPΣυνδυαστική Θεραπεία Βλαστοκυττάρων μυελού BMΑC και αιμοπεταλίων PRP.

Η συνδυασμένη δράση των δυο θεραπειών έχουμε δει ότι προσφέρει τα βέλτιστα θεραπευτικά αποτελέσματα.

Τα στάδια της θεραπείας:

 

Στάδιο 1: Προλοθεραπεία με υπέρτονο διάλυμα

Η διαδικασία γίνεται στο ιατρείο όπου στην πάσχουσα περιοχή ή άρθρωση γίνεται έγχυση υπέρτονου διαλύματος. Η τοπική έγχυση του διαλύματος στις συγκεκριμένες περιοχές, δημιουργείται μια “ήπια” τοπική φλεγμονώδη αντίδραση που ερεθίζει τους ιστούς, προκαλώντας αύξηση της αιματικής ροής διευκολύνoντας την θεραπευτική δράση των βλαστοκυττάρων που ακολουθεί.

 

Στάδιο 2: Βλαστοκύτταρα BMAC & Αιμοπετάλια PRP

Η διαδικασία γίνεται στο νοσοκομείο όπου υπό ακτινοσκόπηση εγχύεται στην πάσχουσα περιοχή διάλυμα με ενεργοποιημένα μεσεγχυματικά βλαστοκύτταρα BMAC μαζί με αιμοπετάλια PRP. Οι αυξητικοί παράγοντες των αιμοπεταλίων διεγείρουν περαιτέρω τα βλαστοκύτταρα να πολλαπλασιαστούν και να διαφοροποιηθούν προς χονδροκύτταρα.

 

Στάδιο 3: Αιμοπετάλια PRP

Πέντε ήμερες μετά το στάδιο 2 ο ασθενής επιστρέφει στο ιατρείο όπου υποβάλλεται σε έγχυση με αιμοπετάλια PRP. Αυτό ενισχύει την δράση των βλαστοκυττάρων. Το στάδιο αυτό ολοκληρώνει ένα θεραπευτικό κύκλο συνδυασμού βλαστοκυττάρων και αιμοπεταλίων. Μια περαιτέρω έγχυση αιμοπεταλίων μπορεί να κριθεί απαραίτητη μετά από έξι εβδομάδες.